Assessorament comptable

La comptabilitat no es limita a controlar el compliment dels llibres comptables obligatoris per llei. De fet, constitueix un element fonamental per al control operatiu de l'empresa. Per aquest motiu, a part d'encarregar-nos de la comptabilitat financera, també posem a la seva disposició els nostres coneixements especialitzats i l'assessorem en l'anotació contínua de totes les transaccions i posterior avaluació, donant un base útil per conduir els processos de decisió de l'empresa.